YAĞMUR SİTE OLUKLARININ TAMİRİ

YAĞMUR SİTE OLUKLARIN TAMİRİ Kış mevsiminde çatlayan ve yerinden çıkan yağmur inişlerinin tamiri ve değişimi yapıldı. site sakinlerimiz iyi günlerde kullansınlar. #apartmanyönetimi #siteyönetimi #apartmantemizliği #inşaatsonrasıtemizlik #çimkesme #yağmuroluklarınıntamiri

Read More

Apartmanımızın yağmur iniş hatları yenilenmiş olup bakım onarımı yapılmıştır. Apartman sakinlerimize iyi günlerde kullanmalarını dileriz.

Read More

Yangın Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIMGenel Hükümler, Tanımlar, Binaların KullanımSınıfları ve Bina Tehlike SınıflandırmasıBİRİNCİ BÖLÜMGenel HükümlerAmaçMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina,…

Read More

Ücretli İzin Yönetmeliği

(03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin…

Read More

Sığınak Yönetmeliği

3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenmiş bulunan sığınaklar ile ilgili Ek yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 29.09.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelikle yapılardaki sığınaklar ile ilgili yeni…

Read More

Otopark Yönetmeliği

(01.07.1993-21624) Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı,yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina…

Read More

Asansör Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 –Bu yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar.Kapsam Madde 2 –Bu yönetmelik, ilgili imar kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü…

Read More

Kapıcılar Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil…

Read More

Kat Mülkiyet Kanunu

Kanun Numarası: 634     Kabul Tarihi: 23/06/1965     Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965     Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038     BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER     A KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI:     I – GENEL KURAL:     Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza,…

Read More