Bina Yönetimi
  • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
  • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
  • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılması,
  • Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
  • Siteniz ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
  • Sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
  • Site Personeli ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması ve diğer tüm personel işlemlerinin takibi,
  • Merkezi Sistem Faturalarının düzenlenmesi takip edilmesi tahsil edilmesi, gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra siteniz genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.