YAĞMUR OLUKLARININ TAMİRİ

YAĞMUR OLUKLARININ TAMİRİ

Kış mevsiminde çatlayan ve yerinden çıkan yağmur inişlerinin tamiri ve değişimi yapıldı. site sakinlerimiz iyi günlerde kullansınlar.

#sitetemziliği

#inşaatöcesitemizlik

#yağmuroluktemizliği

#apartmantemizliği

#siteyönetimi

#apartmantemziliği

#çimkesme